Registrace k DPH
Zakládání společností Založení nové společnosti

Zavoláme Vám

Raif

fc

Prodej firmy s.r.o.

Chcete začít rychle podnikat? Podnikatelé se při volbě formy své podnikatelské činnosti rozhodnují pro založení společnosti s ručením omezením nebo podnikání jako OSVČ. Podnikání jako FO fyzická osoba skýtá vedle založení vlastní společnosti nesporné výhody a úskalí. Proč tedy koupit sro?

Nové společnosti s.r.o., a.s. nebo SE - připravené k prodeji - nemají žádné závazky ani pohledávky. Nidky v minulosti nepodnikali, takže nemají ani žádnou historii. Byli založené pouze za účelem dalšího prodeje.

Vyšší prestiž

Jako právnická osoba - s.r.o., a.s. nebo SE - rozhodně působíte důvěryhodněji. Každá právnická osoba má povinnost složit do bankovního ústavu při svém založení základní kapitál. Výše tohoto kapitálu se stanovuje notářským zápisem a je uvedena po celou dobu existence společnosti ve výpisu z obchodního rejstříku.

Omezené ručení

Tato výhoda je zahrnuta přímo v názvu právní formy. Společníci společností s ručením omezeným ručí za neúspěchy této společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Při podnikání jako fyzická osoba, tedy jako OSVČ, ručíte za neúspěchy v podnikání celým svým majetkem.

Prodej firmy sro

Ke koupi společnosti potřebujete úspěšně projít následujícími kroky.

Úvodní jednání

Na úvodním jednání nám sdělíte podrobnosti o svém záměru či plánovaném podnikání. My Vám na oplátku sdělíme jaké podmínky Vám ukládá stát pro vydání příslušných povolení a listin. Zajistíme pro Vás notářský zápis, živnostenské listy a zápis do obchodního rejstříku.

Složení základního jmění

Tato podmínka se Vás netýká. Předzaložené společnosti již mají základní kapitál splacený. Je určena pouze pro zákazníky, kteří chtějí společnost s ručením omezeným založit na míru.

Zápis do obchodního rejstříku

Zápisem změn do obchodního rejstříku se stáváte jednatelem nebo společníkem obchodní společnosti s.r.o. Tímto záznamem se také zapíší všechny měněné skutečnosti dle Vašich představ a přání.

Vedení účetnictví

Každá založená společnost musí vést ze zákona účetnictví. Vedení účetnictví zahrnuje také povinnost dokládat různým státním institucím výkazy v určitých předem daných a závazných termínech. Pravidelné účetní výkazy, přiznání k DPH, daňová přiznání, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení. To je jen zlomek toho, co musí běžný podnikatel sledovat a hlásit.

 
Mapa webu
rekli o nas aab zamestnani reference cenik vase poptavka kontakt prodej novych spolecnosti zavolame Vam nazpet napiste nam aab prodej novych spolecnosti evropske spolecnosti zakladani sverenskych fondu registrace k DPH asistentka tina nove spolecnosti na prodej ucetnictvi zdarma zalozeni spolecnosti virtualni kancelar vedeni ucetnictvi mzdove ucetnictvi spolecnosti s rucenim omezenym caste otazky slovnik pojmu